Prezentace PGD 2015

Pražské gerontologické dny 2015
Péče o lidi s demencí - nové inspirace

Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

 

pondělí 12. října 2015

9:30-11:30 Jak můžeme zlepšovat péči o lidi s demencí v institucích?

Holmerová I.: Behaviorální a psychologické příznaky demence (BPSD) a jejich management s ohledem na úskalí antipsychotik

Jurašková B.: Co všechno se dá skrýt pod diagnózu demence

Baumanová M.: Péče o lidi s demencí na malém oddělení

Bretšnajdrová M.: Úskalí ambulantní a hospitalizační péče o polymorbidního pacienta s Morbus Alzheimer

Čulíková J.: Geriatrický pacient na standardním lůžku nemocnice

Matějková A.: Pád jako časný příznak Alzheimerovy choroby

Malotová D.: Chronické infekce související s lymeskou boreliózou, jako možný původce zhoršení kognitivních funkcí či demence

 

12:30–14:30 Jak můžeme zlepšovat péči o lidi s demencí v institucích?

Hradcová D.: Etika každodennosti - realizace programu Bon appetit - radost z jídla v dlouhodobé péči

Barešová M.: Program relaxace a doprovázení

Mudrová H.: Společné stárnutí

Čevela R., Čeledová L.: Posuzování stupně závislosti u osob s demencí pro účely příspěvku na péči

Kudělka P.: Integrativní Validace podle Richard® - komunikační metoda pro lidi s demencí

Procházková E.: Péče o osobu se symptomy demence v domovech pro seniory České republiky, Slovenské republiky a Rakouska

 

15:00–17:00 Jak podporovat spolupráci s rodinami?

Hájková L. et al.: Jak rodiny ovlivňují poskytování respitní péče v domácnosti?

Hájková K.: Příklad dobré praxe. Nablízku – prevence vyhoření v profesním životě u lidí pečujících o osoby s duševním onemocněním

Janečková H.: Program RYCT (Remembering Yesterday Caring Today)

Kvapilová A.: Zkušenosti rodinného pečujícího

Jůnová M.: Příklad pozitivní práce s rodinou v pobytové sociální službě – domov se zvláštním režimem

Nováková H., Jarolímová E.: Čaje o páté. První svépomocná skupina pro rodinné pečující v ČR – vývoj a význam

 

úterý 13. října 2015

9:00–11:30 workshopy

Fiala P., Holmerová I., Šteflová A.: Dlouhodobá péče doma a v institucích, její kvalita a náklady

Jarolímová E., Štěpánková H.: Meze a úskalí diagnostiky kognitivní poruchy

Kliner J.: Péče o lidi s demencí očima právníka