Prezentace PGD 2014

Pražské gerontologické dny 2014
etické rozměry péče o lidi s demencí

Místo konání: Velký jednací sál ZHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1

Pod záštitou a s podporou hlavního města Prahy.

 

čtvrtek 18. září 2014

9:15 – 9:30 slavnostní zahájení

Martin Dlouhý, radní pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení

 

9:30- 11:30 podpora důstojnosti lidí s demencí

Mátlová M., Holmerová I., Mátl O.: Zpráva o stavu demence v ČR.

Jarolímová E.: Etický a psychologický rozměr rodinné péče u Alzheimerovy choroby

Kubátová M.: Koncept zdravého rozumu

Kouřilová M.: Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici

Bretšnajdrová M., Záboj Z.: Role rodinných pečujících v diagnostice Alzheimerovy choroby

 

12:30 – 14:30 Prezentace souhrnné zprávy veřejného ochránce práv

Tomeček L.: Zjištění a doporučení VOP z návštěv zařízení pečujících o osoby s demencí: bydlení, bezpečnost, pády

Hradilová A.: Základní práva klientů sociálních služeb - poznatky VOP

Jakešová R.: Zjištění ochránce týkající se prevence malnutrice, dekubitů, mikčního režimu a péči zohledňující fáze demence

 

15:00 – 17:00 Etická dilemata péče na konci života

Danzigová Z.: Etické versus právní aspekty hospitalizace pacienta s demencí

Vaňková H.: Léky a jejich bezpečnost u osob s kognitivní poruchou. Rizika při komorbiditě diabetu a Alzheimerovy nemoci

Malotová D.: Proč se bojíme neléčit, aneb rub a líc léčby antibiotiky

Kašpárková J.: Na rozcestí

Čulíková J.: Lékař LDN v roli rodinného pečujícího o pacienta s demencí

 

pátek 19. září 2014

9:00 – 11:00 Etická dilemata péče o lidi s demencí

Holmerová I.: Pacienti s těžkou demencí v dlouhodobé péči

Gastmans Ch.: Dignity-enhancing care for persons with dementia and its application to advance directives

Volicer L.: Výživa u těžké progresivní demence

Jurašková B.: Výživa geriatrických pacientů s demencí

 

12:00 – 14:00 Panel Interprofesionální diskuse o etických dilematech péče o lidi s demencí

Ch. Gastmans, I. Holmerová, B. Jurašková, L. Volicer

 

Postery

Jílková A.: Porozumění životnímu příběhu seniora – návod na adekvátní péči

Mudrová H.: Vzdělávací programy pro seniory