Klub a péče Namasté

Nedílnou součástí komplexní péče o lidi s demencí jsou psychosociální intervence a přístupy nefarmakologické, které napomáhají k zachování kvality života a soběstačnosti i k prevenci a zmírnění poruch chování. Umožní také minimalizovat či eliminovat užití léků s tlumivým účinkem, zejména antipsychotik, která ohrožují pacienty závažnými nežádoucími účinky. Součástí nefarmakologického managementu je i zajištění adekvátního podpůrného a bezpečného prostředí.

Klub je program vyvinutý pro lidi s mírnou ztrátou paměti. Zaměřuje se na podporu lidí s demencí a jejich zapojování do smysluplných každodenních činností. Užití přístupu "nepřetržité aktivity" během dne přispělo ke snížení množství pádů a užívaní léků a zvýšila se spokojenost pracovníků služeb i rodin.

Péče Namasté je určena pro lidi s pokročilou demencí, kteří se nemohli aktivně účastnit Klubu. Je založena na dvou principech: příjemném prostředí a láskyplném přístupu k péči. Tento program snížil nutnost užívání antipsychotik a hypnotik a byl zaveden ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, na Islandu a v Nizozemí. V letošním roce bude představen v Singapuru, na Tchaj-wanu a v České republice.