Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí. Klub a péče Namasté

28. června 2017, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Administrativní a školicí centrum Cejl, Cejl 530/73, Brno

 

Pořadatelé

Česká alzheimerovská společnost a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Spolufinancováno prostřednictvím projektu Grantové agentury České republiky č. 16-34873L

S podporou Jihomoravského kraje v rámci projektu Gerontologická a organizační supervize III – odborná podpora pro klienty a pečující v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem

JK_poz

 


Další vzdělávání

Konference bude zařazena do dalšího vzdělávání:

  • všeobecných sester a zdravotně sociálních pracovníků
  • ergoterapeutů

Dle novely zákona 108/2006 Sb. je konference formou dalšího vzdělávání, jako „akce odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně“.

 


Program

Program konference naleznete zde.

 


Přihláška

Přihlášku můžete vyplnit on-line. Přihlášku si můžete stáhnout také ve wordu a zaslat ji na naši adresu poštou.

 


Účastnický poplatek

  • pro pracovníky příspěvkových organizací Jihomoravského kraje je konference zdarma (od poplatku jsou osvobozeni dva zaměstnanci z každé organizace)
  • 850 Kč pro ostatní účastníky konference

Každý účastník konference obdrží knihu Udržování kvality života osob s pokročilou demencí. Manuál pro zavedení péče Namasté.

Účastnický poplatek prosím uhraďte po přidělení variabilního symbolu na účet České alzheimerovské společnosti, o.p.s.: 19-3939060237/0100.

 


Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí 3 týdny před zahájením konference (nejpozději 7. června 2017), obdrží 100 % částky. Při odhlášení 2 týdny před zahájením konference (nejpozději 14. června 2017) obdrží přihlášení 50 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po 14. červnu, nelze poplatek vrátit.