Nemocnice

Nemocnice v běžných případech zajišťují zdravotní péči jen po nezbytně dlouho dobu. Jakmile je to jen trochu možné, pacienti jsou propuštěni do domácí péče.

Pokud je ale situace taková, že se pacient z nějakého důvodu nemůže nebo není schopný postarat se o sebe sám a ani nemá možnost jiné péče, ale nepotřebuje již hospitalizaci, je možné využít oddělení sociálních lůžek, které některé nemocnice nabízejí. Umístění pacienta na toto oddělení je možné pouze na přechodnou dobu, do doby než mu bude zajištěna sociální služba trvalého charakteru (například osobní asistence, pečovatelská služba, domov pro seniory).

Služba je tedy poskytována pacientům s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením, kteří jsou propuštěni z nemocnice, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim prozatím nelze zajistit jiným způsobem.

Hlavními cíli této služby je:

  • zajištění péče a podpory uživatelům do doby, než si zajistí odpovídající péči nebo sociální službu
  • posílení či udržení orientace uživatelů v běžných životních situacích a podpora ve vlastním aktivním řešení sociální situace
  • zachování soběstačnosti a kvality života uživatelů
  • předcházení závislosti uživatelů na službě
  • eliminace sociální izolace (kulturní akce, návštěvy duchovních a také dobrovolníků)
  • poskytování a zkvalitňování služeb dle nových poznatků kvalifikovanými zaměstnanci
  • předání uživatele do další péče jiné služby nebo osoby