Geriatrické ambulance

Geriatrické ambulance jsou specializované lékařské ambulance, které se starají o pacienty v seniorském věku, zpravidla nad 65 let.

Uceleně řeší zdravotní problémy, které v souvislosti s vyšším věkem vznikají, ať už jsou fyzického nebo duševního rázu.

Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že geriatrie je pro seniory něco jako pediatrie pro děti.