Program Namasté v Brně!

Poskytujete péči lidem s  demencí? Rádi byste lidi s pokročilou demencí zapojili do příjemné smysluplné činnosti? Hledáte zajímavé aktivity pro lidi s demencí? Rádi byste snížili podávání hypnotik a antipsychotik? A znáte programy Klub a péče Namasté?

Zveřejněno: 29. května 2017 | Rubriky: Články , Novinky ČALS

Vztahy a činnosti v péči o lidi s demencí. Klub a péče Namasté.

28. června 2017, Administrativní a školicí centrum Cejl, Brno

Program péče Namasté, jejž jeho autorka Joyce Simard úspěšně zavedla ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Kanadě, na Islandu a v Nizozemí, bude představen 28. června na konferenci v Brně. Druhým hlavním vystupujícím je Ladislav Volicer, americký lékař s českými kořeny, který se dlouhodobě věnuje paliativní péči o lidi s demencí a jenž je průkopníkem na poli kvality života lidí s pokročilou demencí.

Konference proběhne v rámci projektu Gerontologická a organizační supervize III – odborná podpora pro klienty a pečující v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem, proto jsou účastníci z řad zaměstnanců organizací zřízených Jihomoravským krajem osvobozeni od konferenčního poplatku. Konference je ale otevřena také ostatním zájemcům. Více informací včetně přihlášky najdete na stránce konference.

Při příležitosti konference bude představena kniha Udržování kvality života osob s pokročilou demencí. Manuál pro zavedení péče Namasté. Autorky Min Stacpoole, Amanda Thompsell a Jo Hockley z londýnského hospicu Sv. Kryštofa v ní popsaly, jak je možné zavést program Namasté do praxe pobytového zařízení, které poskytuje služby také lidem s pokročilou demencí. Knihu obdrží každý účastník konference zdarma.