ČALS pomáhá Ukrajině

Česká alzheimerovská společnost je v úzkém kontaktu s ukrajinskou alzheimerovskou společností a snaží se identifikovat potřeby lidí s demencí a jejich rodin, které k nám přicházejí z Ukrajiny. Válečným uprchlíkům aktuálně nabízíme domácí respitní péči v nouzovém režimu. V pražském sídle společnosti také pomáháme s provozem psychiatrické ordinace Dr. Samochvalove. 

Zveřejněno: 21. března 2022 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Podle údajů MV ČR přichází do Česka hledat úkryt před válkou čím dál více starších lidí z Ukrajiny. V reakci na to a na základě konzultací s Irinou Ševčenko z ukrajinské alzheimerovské společnosti jsme připravili nouzové poskytování našich služeb také pro lidi z Ukrajiny.

Jako hlavní problém, který mohou lidé s demencí a jejich rodiny po příchodu do ČR řešit, jsme identifikovali chybějící léky na Alzheimerovu chorobu. Jsme proto velmi rádi, že se nám ve spolupráci s Gerontologickým centrem Praha 8 povedlo pro paní doktorku Samochvalovou z Českých Budějovic připravit ordinaci v budově Gerontocentra v pražských Kobylisích, kde bude paní doktorka ordinovat od 1. dubna. Paní doktorka pomůže lidem s Alzheimerovou nemocí, kteří u nás hledají úkryt před válkou, zajistit pokračující léčbu kognitivních poruch. Před návštěvou je třeba se objednat, buď telefonicky: na čísle 286 883 676 (úterý a čtvrtek od 8.00 do 17.00 – česky anebo anglicky), nebo na telefonu 608 719 565 (středa dopoledne – rusky), případně e-mailem: info@alzheimer.cz.

Pro rodiny, které budou potřebovat zajistit péči o člověka s demencí v době své kratší nepřítomnosti (například nákupy, zařizování úředních záležitostí, či pro odpočinek – což je původní cíl naší služby), nabízíme naši respitní péči v domácnosti. Respitní péči v ukrajinských domácnostech budeme poskytovat v jakémsi nouzovém režimu – naše školené asistentky hovoří částečně rusky. Službu respitní péče je možné domluvit na výše uvedených telefonech či e-mailu.

Konzultace prozatím poskytujeme pouze anglicky.