Manuál pro zavedení péče Namasté

Na konci června vydala ČALS další knihu, tentokrát překlad zahraniční publikace. Manuál pro zavedení péče Namasté, jehož podtitulem je Udržování kvality života osob s pokročilou demencí, napsaly Min Stackpooleová, Amanda Thompsellová a Jo Hockleyová. Autorky knihy manuál připravily na základě svých konkrétních zkušeností z Hospice Sv. Kryštofa v Londýně, které získaly při zavádění programu Namasté.

Zveřejněno: 10. srpna 2017 | Rubriky: Jak lépe pečovat, Novinky ČALS, Články , Alzheimerova choroba v ČR

Péče Namasté je strukturovaný pečovatelský program, jenž vyvinula Joyce Simard, která se dlouhodobě věnuje péči o lidi s demencí. Program Namasté také společně se svým manželem, prof. Ladislavem Volicerem, prezentovala na konferenci Namasté, která se konala 28. 6. v Brně. (Další příležitost pro setkání s Joyce Simard bude na konferenci Pražské gerontologické dny, která se uskuteční 13.-14. 9. v Praze.)

Jedním z hlavních principů programu je úcta k vnitřnímu duchu, což se projevuje mimo jiné tím, že poskytujeme péči zaměřenou na člověka. Péče zaměřená na člověka je koncept, který v sociálních službách známe a uplatňujeme, stejně tak jako koncepty smyslové aktivizace, práce s životním příběhem, smysluplnými aktivitami, na nichž je program také postaven. Díky tomu, že se jedná o manuál, jsou však jednotlivé koncepty podány strukturovaně a díky příkladům dobré praxe srozumitelně pro každého, kdo pracuje s lidmi s demencí.

Autorky se pochopitelně nevyhýbají ani péči o lidi v terminální fázi demence. Pozornost věnují také jednomu z nejtěžších témat, kterým musíme v praxi čelit – otevření otázky umírání klienta s rodinnými příslušníky, umělé výživě na sklonku života, snahám o tzv. „marnou léčbu“ atd. Zkušenosti s péčí na sklonku života jsou doloženy i značnými referencemi na jednotlivé publikace, které jsou uvedeny v seznamu literatury. Několik kapitol je věnovaných praktickému zavedení programu Namasté v pobytových službách.

Ctít vnitřního ducha není v Namasté jen záležitostí těch, o které se staráme. Namasté si váží i těch, kteří péči poskytují, chce vnést více radosti a hrdosti na práci, kterou děláme a proto je výjimečná.

Po dočtení knihy budete mít chuť poskytovat péči svým klientům ještě lépe než doposud, budete nabití energií a budete spolu s autorkou programu Joyce Simard věřit tomu, že ačkoli o demenci slyšíme jen samá negativa, pozitivem v péči jste právě Vy!

Manuál pro zavedení péče Namasté si můžete objednat v našem e-shopu.