V. Paholíková, A. Šestáková, J. Plichtová: Demencia v kontexte zdravia a choroby

Ľuďom s demenciou, im rodinným príslušníkom, laickej i odbornej verejnosti sme dali produkovať voľné asociácie na podnetové slová demencia, Alzheimerova choroba, starnutie, pamäť a psychické zdravie. Tematickou analýzou súboru výpovedí odhaľujeme, aké reprezentácie zdravia a choroby majú jednotlivé skupiny participantov. Príspevok predstavuje demenciu v širších sociálno-psychologických súvislostiach.