Krakovská S., Brandoburová P., Plichtová J.: Na stigme stále záleží. Vnímanie demencie laikmi v SK

Demencia je podľa odhadov odborníkov v Slovenskej republike poddiagnostikovaná alebo diagnostikovaná neskoro, čo obmedzuje možnosti farmakologických či psychosociálnych intervencií na zvýšenie kvality života ľudí s demenciou a ich rodín. V príspevku prezentujeme výsledok analýzy dopadu stigmy spojenej s demenciou v rozhodovaní o vyhľadávaní pomoci u členov laickej verejnosti.