B. Jurašková: Covid u starších lidí a lidí s demencí. Iniciativy ČGGS

Starší lidé a lidé s chronickými onemocněními a poruchami imunity (mezi něž také patří mnoho starších lidí) představují významnou rizikovou skupinu s ohledem na závažnost onemocnění covid-19. Pandemie covid-19 je také významná proto, že se jedná o novou situaci, nový virus, onemocnění, o němž zatím stále není mnoho známo. To platilo zejména pro počátky pandemie. Pandemie také „prověřila“ systémy zdravotní a sociální péče a ozřejmila problémy, na které naše společnost již po dlouhou dobu poukazuje. Snad je nyní více zřejmé, že v péči o geriatrické pacienty je nutná právě geriatrická expertiza. Ve své prezentaci se zaměřím na pracovní materiály, které vydala ČGGS ve spolupráci s jinými odbornými subjekty (CELLO FHS UK, ČALS, APSS a další) ve snaze přispět k lepšímu řešení a lepší péči o geriatrické pacienty.