E. Jarolímová: Senior s kognitivní poruchou a neformální pečující v období pandemie covid-19

V tomto příspěvku jsou zohledněny některé etické otázky, zkušenosti z poradenské praxe získané telefonickým a on-line poradenstvím rodinným pečujícím a lidem s kognitivním deficitem v nelehkém období epidemie covid-19. Častými reakcemi pečujících osob na izolaci, omezený kontakt s rodinou nebo přímo absence těchto kontaktů byly poruchy nálady, anxieta, nejistota; u některých seniorů přecházely psychické stavy až do apatie a rezignace, mnohdy s projevy anticipačního stresu. Z této zkušenosti plynou i nové možnosti práce s rodinou v podobných situacích jako například týdenní telefonáty (videohovory) rodinám, které pečují, či lidem s demencí; informace o tom, zda mají dostatek potravin, pomůcek, podpory v terénu – zajištění nákupů, zasílání např. kognitivních her do rodin, psychologická – telefonická podpora – jak bojovat proti úzkosti, online pohybová, meditační a dechová cvičení pro pečující nebo seniory s kognitivní poruchou.