H. Janečková: Význam přátelství pro lidi žijící s demencí a jejich rodiny (nejen) v „koronakrizi"

Příspěvek přiblíží myšlenky hnutí „Dementia friends“ a na příkladu aktivit Reminiscenčního centra přinese zkušenost s cestou k přátelství s lidmi s demencí a jejich pečujícími rodinami. Zamýšlí se nad významem a možnostmi vytváření podpůrné sociální sítě, která by napomohla lidem s demencí a jejich rodinám žít dál život, jaký si přejí.