R. Horňáková: (Ne)život s nálepkou covid pozitivní

Obsahem příspěvku bude shrnutí reakcí okolí na pozitivitu v našem centru, ať už šlo o reakce pozitivní i negativní. Jak moc nastavená opatření ovlivnila život našich klientů, jejich rodin, ale i zaměstnanců. Přístup zástupců KÚ i výpomoc armády.