I. Holmerová: Alzheimer Europe a covid-19

Současná pandemie koronavirové infekce způsobující onemocnění covid-19 zasáhla různým způsobem mnoho lidí u nás, v Evropě i ve světě. Lidé s demencí mohou mít problémy v různých situacích, které souvisejí jak s prevencí, tak s vlastním onemocněním. Mohou mít problémy se zachováváním různých ochranných opatření, kterým nemusejí rozumět (jde například o principy dezinfekce, zachovávání bezpečné vzdálenosti, respirační hygieny, omezené vycházení). Problematické může být v této době i zajištění adekvátní podpory a služeb, které potřebují. Těmito a dalšími otázkami se zabývala také Alzheimer Europe ve svých dokumentech, které budu stručně prezentovat, a které se zaměřují na zajištění adekvátní péče, pohody lidí s demencí a v neposlední řadě pokračování výzkumu demence i v této složité době.