Klinické studie

Alzheimer Europe před nedávnem zveřejnila přehled klinických studií, které se zaměřují na Alzheimerovu chorobu anebo demenci. Cílem je - kromě základního přehledu studií, které jsou ve fázi náboru nových účastníků - také upozornit na to, že účast v klinické studii může pomoci zásadně posunout vývoj nového léku, ale může být také přínosem přímo pro člověka, který se výzkumu účastní (kromě jiného je pod soustavným a podrobným lékařským dohledem).

Postupně budeme přinášet přehled u nás probíhajících studií.