Nezapomenutelný večer 2021

Už posedmé pořádá Česká alzheimerovská společnost benefiční koncert pro lidi s demencí a jejich rodiny. Letos proběhne Nezapomenutelný večer kvůli pandemii on-line – 2. prosince od 19:00 na facebookové stránce ČALS. Svou písní přispěje řada českých muzikantů, mezi jinými Aleš Háma, Jan Smigmator, Petra a Roman Vojtkovi anebo Iva Pazderková. Benefice pomůže České alzheimerovské společnosti získat prostředky například na poskytování hloubkového poradenství pro lidi s demencí a jejich rodiny, na respitní péče v domácnosti anebo na bezplatné měření paměti mimo zdravotnické prostředí.

„Doufáme, že koncert přinese nejen do domovů lidí s demencí a jejich rodin dobrou náladu a naději. Lidé s demencí se řadí mezi ty, pro které je překonání obtíži spojených s pandemií nejnáročnější. V této době je proto extrémně důležité ukázat, že na lidi, jejichž život zasáhla Alzheimerova nemoc, nezapomínáme,“ uvádí Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti.

„Velmi si vážíme toho, že náš koncert svým vystoupením podpořili Dáša Zázvůrková, Kateřina Bohatová, Iva Pazderková, Petra a Roman Vojtkovi, Aleš Háma, Jan Smigmator a Ondřej Baumrukr. Je nám velkou ctí, že s některými muzikanty se při této příležitosti setkáváme už poněkolikáté a bereme to jako vyjádření důvěry v to, co děláme,“ doplňuje Martina Mátlová.

Výtěžek benefičního koncertu, který proběhne ve čtvrtek 2. prosince od 19 hodin na Facebooku ČALS a bude jej tam možné zhlédnout i později, bude použit na poskytování poradenství a respitní péče v domácnosti anebo na bezplatné vyšetření paměti. Naše sociální služby, mezi které patří respitní péče a poradenství, jsou podpořeny z veřejných zdrojů (magistrátem hlavního města Prahy a také Městskou částí Praha 8), dotace ale nikdy nepokrývá všechny náklady spojené se službou. Konzultace poskytujeme bezplatně a na respitní péči klienti přispívají 90 Kč za hodinu péče. V roce 2020 jsme na kofinancování konzultací potřebovali více než 114 000 Kč a na kofinancování respitní péče přibližně 145 000 Kč. Očekáváme, že částka kofinancování bude v letošním roce obdobná. Bezplatné vyšetření paměti, které nabízíme v rámci projektu Dny paměti už od roku 2008 ve všech krajích ČR, pomáhá najít pomoc lidem, kteří ji z různých důvodů nemohou najít ve zdravotnictví. (Důvodem může být, že se lidé s potížemi s pamětí obávají vyhledat svého lékaře, občas se ale stane i to, že lékař považuje potíže s pamětí ve stáří za běžné.) V roce 2020 projekt získal podporu hlavního města Prahy, na jeho kofinancování jsme museli najít téměř 110 000 Kč.

Koncert podpořilo hlavní město Praha.