Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

Poskytujeme služby Domova se zvláštním režimem, které jsou určeny seniorům s přiznaným starobním důchodem přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí, příp. seniorům majícím k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a stařecké demence.
Poskytovatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Strážovská 1095/1
Kyjov
69701
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: Lucie Ždánská, DiS. - sociální pracovnice , 420 518 699 511
E-mail: %hpsR-daVX~mV.jjbfCB5c9f4hEI1i%gc5pJ
WWW: www.centrumproseniorykyjov.cz
Kapacita služby: 30
Pro lidi s demencí: Ano
Certifikát Vážka: Ano
Datum aktualizace: 20. leden 2017