PGD on-line

Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli letošní Pražské gerontologické dny uspořádat jako virtuální akci. Jde nám samozřejmě o zdraví účastníků konference, kterých je obvykle až 200, ale myslíme i na jejich klienty či pacienty, kteří z valné většiny patří vzhledem k nemoci covid-19 mezi rizikovou skupinu.

Zveřejněno: 6. září 2020 | Rubriky: Články , Novinky ČALS

Letošní konference snad ani nemůže mít jiné téma, než je právě reflexe dosavadních zkušeností s životem v „době covidové“. Zabývat se budeme tím, jak covid-19 ovlivnil životy lidí s demencí. Přesný program bude zveřejněn počátkem září.

Konference bude tento rok jednodenní, proběhne 8. října 2020. Akce bude zahájena v 9:00 a skončí v 15:30. Registrační poplatek se bude odvíjet od toho, jestli účastník využije pouze on-line materiály, anebo bude potřebovat například certifikát v listinné podobě. Další informace najdete na stránce akce.