Život s demencí - 20 let zkušeností

Rok se s rokem sešel a v České alzheimerovské společnosti (ČALS) jsme opět ve víru příprav na Pražské gerontologické dny. Ty letošní se konají od 13. do 14. září 2017 v Národní technické knihovně, kde se bude konat první, přednáškový den a na Fakultě stavební ČVUT, kde druhý den proběhnou tradiční workshopy. Pevně věříme, že PGD budou letos speciální. ČALS totiž vznikla před 20 lety a je tedy vhodný čas se ohlédnout do minulosti a zamyslet se nad budoucností.

Zveřejněno: 16. srpna 2017 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Jsme rádi, že při této příležitosti opět vystoupí například Jakub Hort, Aleš Bartoš nebo Iva Holmerová, bez níž by ČALS nebyla taková, jaká je. Se svými zkušenosti z přímé péče se představí mezi jinými Mária Wirth ze Slovenska či Dagmar Malotová z AGE Centra Olomouc. Na nejúspěšnější projekty ČALS zavzpomínáme kupříkladu s Hanou Janečkovou, Petrem Veletou nebo Pavlou Hýblovou. O jednu sekci se postará výzkumný tým z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, FHS UK, který představí výsledky svého etnografického výzkumu. Úvodní přednášku přednese Bob Woods z Univerzity v Bangoru.

Jako každý rok bude mít konference přesah do mnoha oblastí, kde se setkáváme s lidmi s demencí. Kromě úvah nad prevencí a budoucností léčby zabrousíme také na pole nových technologií pro lidi s demencí či výzev v oblasti testování kognitivních funkcí. Novinkou bude exkurz do světa lékárníků či etnografický pohled na život s demencí.

Druhý den proběhnou již tradičně workshopy, které povedou jak naši, tak zahraniční lektoři. Kromě Evy Jarolímové, která se bude věnovat svépomocným skupinám či Aleše Bartoše, který představí unikátní krátké testy paměti, se můžeme těšit i na tandem Joyce Simard a Ladislav Volicer, kteří nám na konceptu péče Namasté předvedou, že život s Alzheimerovou nemocí nemusí být jen přežíváním. (Jako vždy probíhají workshopy současně.)

Předběžný program konference najdete na našem webu. On-line přihlašování bude aktivní do 5. září 2017.

Protože je čas slavit, chceme účastníky konference potěšit i 20% slevou na naše publikace, protože si myslíme, že máme co dávat.