Výběrové řízení

ČALS vyhlašuje výběrové řízení Podpora tvorby strategie kontaktních míst ČALS a příprava k certifikaci Vážka®, výcvik lektorů a konzultantů v kontaktních místech ČALS.

Zveřejněno: 23. září 2014 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci projektu Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti, který je podpořen z Programu Švýcarsko-české spolupráce.

Plné znění Zadávací dokumentace a jejích příloh najdete zde.