S kognitivním tréninkem opět pomáhají pojišťovny!

S novým rokem si mnozí z nás dávají různá předsevzetí s cílem zbavit se všelijakých zlozvyků anebo třeba kil navíc. Možná by se nám všem předsevzetí lépe plnila, kdybychom si uvědomili, že mnoho našich zlozvyků je podstatným rizikovým faktorem pro vznik demence. Dobrou zprávou je, že se jedná o faktory modifikovatelné, tedy ovlivnitelné, a že se o podporu duševního zdraví zajímají i české zdravotní pojišťovny.

Zveřejněno: 20. ledna 2023 | Rubriky: Novinky ČALS, Alzheimerova choroba v ČR

Statistiky počtu lidí s demencí jsou neúprosné. Např. podle odhadů Alzheimer Europe se v České republice počet lidí s demencí do roku 2050 téměř zdvojnásobí na 280 000. I když jistou naději vidíme ve výzkumu nových léků, hledají vědci další cesty, jak demenci předcházet, a to především díky zdravému životnímu stylu, společenským kontaktům nebo také pravidelnému procvičování kognitivních funkcí.

Jednu z nejvýznamnějších studií, která se zabývá prevencí, zveřejnil už v roce 2020 prestižní časopis Lancet (Livingston G, Huntley J, Sommerlad A et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission). V ní se ukazuje, že až ve 40 % můžeme rozvoj nemoci ovlivnit my sami. Studie zmiňuje tyto rizikové faktory, z nichž většinu je možné přímo ovlivnit: nižší vzdělání, (neléčený) vysoký krevní tlak, (neřešená) nedoslýchavost, kouření, obezita, deprese, nedostatek pohybu, (neléčená) cukrovka, nedostatek společenských kontaktů, nadměrná konzumace alkoholu, poranění mozku a znečištění ovzduší. V poslední době se do popředí zájmu dostává i nespavost.

Dobrá zpráva je, že na prevenci demence není nikdy pozdě! Čím dříve však dopřejeme svému mozku zdravý životní styl, tím lépe. Podstatné je také vědět, že i když už u někoho byla Alzheimerova nemoc jako hlavní příčina demence prokázána, je důležité na „prevenci“ myslet i nadále. Teď zdravý životní styl, anebo třeba trénování paměti a dalších kognitivních funkcí může sloužit jako brzda rychlého rozvoje demence! Materiály pro procvičování kognice, které jsou určeny lidem s postižením kognitivních funkcí, nabízíme už od roku 2015. A je skvělé, že na podporu lidí ohrožených demencí v posledních letech myslí čím dál více i naše zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů zaměřených na duševní zdraví.

Většina zdravotních pojišťoven i letos přispívá na zakoupení Sešitů pro trénování paměti a Sad pro individuální a skupinový kognitivní trénink, které Česká alzheimerovská společnost vydává. Více informací naleznete na stránkách zdravotních pojišťoven; jejich přehled najdete například zde.