Zveřejněna Zpráva o stavu demence 2014

10. prosince 2014, Praha –  Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. představila na tiskové konferenci Zprávu o stavu demence 2014 s podtitulem Existují v krajích České republiky významnější rozdíly?

Zveřejněno: 11. prosince 2014 | Rubriky: Alzheimerova choroba v ČR, Tiskové zprávy

Autoři Zprávy Ondřej Mátl, Iva Holmerová a Martina Mátlová ve zprávě shrnuli veškerá dostupná data o demenci a představili také údaje, které z nich vycházejí a doplňují informace o popis potřeby a péče o lidi s demencí v jednotlivých regionech. Zpráva tak odpovídá na celou řadu základních otázek o demenci, lidech, kteří jí trpí, a dostupných službách v ČR. Zpráva také upozorňuje na absenci národní strategie v oblasti demence.

Expert na financování zdravotnictví Ondřej Mátl ke zprávě uvádí: „Ačkoliv se věnuji zdravotnictví již řadu let, samotného mne překvapilo, jak málo informací o problematice demence je veřejně dostupných. V mnoha oblastech je tak nezbytné se spolehnout na expertní odhady, které jsou však velmi nepřesné. Přitom tímto syndromem trpí více než 143 tisíc lidí a náklady společnosti na řešení problematiky demence jsou odhadovány na 39 miliard Korun. To jsou jistě čísla, která stojí za zvýšenou pozornost.“

„Přestože vláda České republiky v minulosti již dvakrát přislíbila zpracovat národní strategii v oblasti demence, žádný takový dokument neexistuje. Nejde přitom jenom o potřebu investovat do dané oblasti další veřejné prostředky. Řadu věcí je možné udělat i ve stávajících podmínkách, kupříkladu lépe zmapovat potřeby nemocných, koordinovat výsledky výzkumu či vyjádřit politickou podporu danému tématu. Ve Francii, Velké Británii a jiných státech se za řešení problematiky demence osobně postavili nejvyšší představitelé státu, což přineslo lepší porozumění problému ze strany široké veřejnosti i investice soukromých zdrojů“, dodává Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti.

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (ČALS) plánuje vydávat Zprávy o stavu demence každoročně. ČALS věří, že se jí v příštích letech podaří získat ke spolupráci významné aktéry z řad ministerstev, statistických úřadů, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů, a bude možné doplnit zprávu tak, aby byl obraz o stavu demence co nejúplnější.

Zpráva o stavu demence je jedním z výsledků projektu Stabilizace a rozvoj České alzheimerovské společnosti podpořeného v rámci programu OPPA, který spolufinancuje Evropský sociální fond a hlavní město Praha. V rámci projektu se podařila celá řada dalších věcí. Společnost začala s veřejností komunikovat moderním způsobem, Zuzana Lednická ze Studia Najbrt vytvořila nové logo a vizuál ČALS. V září byla zahájena spolupráce s Českým rozhlasem Radiožurnál, který se stal mediálním partnerem ČALS a v rámci Týdne paměti na své půdě spoluorganizoval vyšetření paměti pro zájemce z řad veřejnosti. V říjnu proběhl první Nezapomenutelný večer, benefiční koncert Michala Horáčka, Františka Segrada a přátel, jehož výtěžek ve výši více než 92 000 Kč byl věnován na podporu lidí s demencí a jejich rodin. V listopadu byla formálně dokončena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.


 Zpráva o stavu demence 2014 (955.3 KB)

 Analytický doplněk Zprávy (497.1 KB)