Panelová diskuze na PGD

Na PGD bude představen nový strategický dokument Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění.

Zveřejněno: 16. září 2019 | Rubriky: Alzheimerova choroba v ČR, Novinky ČALS

Součástí druhého dne konference Pražské gerontologické dny, která letos probíhá 17.-18. září na Fakultě architektury ČVUT, bude panelová diskuze nad Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění. Strategický dokument, který by měl určovat „boj“ s demencí v dalších deseti letech, představí hlavní koordinátorka Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, MSc. Pozvání do panelu laskavě přijali doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., z Fakulty humanitních studií, Alzheimer Europe a Gerontologického centra, PhDr. Hana Janečková, Ph.D, z 3. LF UK a ČALS, MUDr. Hana Vaňková, Ph.D., z Fakulty humanitních studií UK a multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro seniory v rámci projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné realizovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky, doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., z 1. LF UK a VFN a RNDr. Jitka Soukupová z ÚZISu.