Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence

Podle někteých výzkumů je rozdělení příčin demence následující:

  • 56 % Alzheimerova nemoc
  • 14 % vaskulární demence
  • 12 % smíšené demence
  • 8 % Parkinsonova nemoc
  • 4 % jiné degenerativní onemocnění mozku
  • ostatní vzácnější příčiny (Creutzfeld - Jacobova nemoc, Pickova choroba, Huntingtonova nemoc)

Ačkoliv jiné výzkumy ukazují jiná procenta, je jisté, že Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence.

Jaké jsou příčiny Alzheimerovy nemoci?

Vědci si stále nejsou jisti příčinami Alzheimerovy nemoci. Rizikovými faktory jsou věk a rodinné dispozice. V poslední době výzkum ukázal, že Alzheimerova nemoc u starších lidí (bez rodinného výskytu nemoci) se vyskytuje zároveň se změnami na 19. chromozomu. U lidí, kteří onemocní ve věku kolem 30 a 40 let (to je většinou spojeno s rodinným výskytem nemoci), souvisí Alzheimerova nemoc nejspíše se změnami na 1., 14. a 21. chromozomu. Výzkumní pracovníci a lékaři docházejí k názoru, že Alzheimerova nemoc je komplikované onemocnění způsobené různými faktory.

Je Alzheimerova nemoc dědičná?

Není jisté, zda je Alzheimerova nemoc dědičná. Ale v rodinách, kde se vyskytuje, je její pravděpodobnost větší. Pokud se v rodině vyskytuje Alzheimerova nemoc u více jejích členů, jedná se většinou o nejbližší příbuzné (rodiče, bratr, sestra). Je tedy možné, že určitá genetická dispozice zde roli hraje, nebo že všichni tito lidé byli vystaveni působení nějakého faktoru, který Alzheimerova nemoc způsobuje.

Vyskytuje se Alzheimerova nemoc i u mladších lidí?

Ano. Přestože většina nemocných je starších 65 let, stává se, že onemocní i lidé 30 až 50letí. Bývá to kolem 10 % celkového počtu lidí postižených Alzheimerovou nemocí. Postihne-li Alzheimerova nemoc takto mladé lidi, vše co se týká rodinného života, financí a následné péče o nemocného je dost odlišné od problémů, které musí vyřešit nemocný člověk (nebo jeho rodina), který onemocní později.

Není zhoršení paměti součástí přirozeného procesu stárnutí?

Ano i ne. Každý občas zapomene, kde vlastně zaparkoval své auto a jak se jmenuje ten člověk, se kterým se před týdnem seznámil. Také úplně zdraví lidé ve stáří zapomínají některé informace.

AN však postihuje nejen paměť, ale také komunikační schopnosti, myšlení, úsudek, učení a má vliv na společenský i pracovní život člověka.

Jaké další nemoci jsou podobné Alzheimerově nemoci?

Mnoho různých faktorů může způsobit demenci. Některé z demencí (způsobené depresí – tzv. pseudodemence, metabolicko-toxické demence a další) je možno vyléčit, ale je důležité jejich včasné rozpoznání. Nejčastěji je demence způsobena právě Alzheimerovou nemocí.

Dopis č. 7 (část)