Edukace a trénink konzultantů - odborné sociální poradenství I

Úvod do kurzu Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky. Kurz je určen kontaktním místům ČALS.

Termín: 25. března 2015 od 09:00 — 26. března 2015 do 16:30 | Místo: Praha - KD Ládví | Kategorie: Akce kontaktní místa

Edukace a trénink konzultantů – odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky

(vzdělávací program akreditovaný MPSV pod číslem 2014/1032-SP)

 

 

Modul 1 - Kulturní dům Ládví

Středa 25. 3. 2015 - 9:00-16:30

Úvod do kurzu

  • 2 hod. Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. (Slovo úvodem, K problematice demencí -  věda a výzkum, etika)

    6 hod. PhDr. Eva Jarolímová (Zahájení kurzu, očekávání, obsah a harmonogram kurzu, rodinná péče, ontogeneze člověka, stárnutí a stáří, paměť, syndrom demence, osobnost člověka, stadia nemoci a potřeby)

 

Čtvrtek 26. 3. 2015 -  - 9:00-16:30

Poradce a poradenství

  • 4 hod. Eva Jarolímová (Základy poradenství, poradenství v sociálních službách, vedení dokumentace, práce s uživatelem služby, proces a cíle).
  • 4 hod. Helena Nováková (Praktické zkušenosti z konzultační činnosti a pomoci pečujícím rodinám)

 

Kurz je určen kontaktním místům ČALS.

Kurz je realizován v rámci projektu Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti. který je spolufinancovaný z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union