Podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat