Stodská nemocnice a.s. - lůžka následné péče

Oddělení poskytuje lůžkovou, léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. K přijetí jsou indikováni pacienti z akutního lůžka, u nichž je stanovena diagnóza a u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a to do té doby, pokud tuto zdravotní péči nelze poskytovat ambulantně.
Poskytovatel: Stodská nemocnice a.s. - lůžka následné péče
Typ služby: následná péče
Adresa: Hradecká 600
Stod
33301
Kraj: Plzeňský
Kontakt: Hana Houšková , 420 377 193 575
WWW: www.nemocnice-stod.cz/lnp.htm
Platby: Péči hradí pojišťovna.
Kapacita služby: 57
Datum aktualizace: