Vital life, domov Lebeda

Věnujeme se   seniorům s demencí, Alzheimerovou chorobou nebo Parkinsonovým syndromem. Díky našemu výběru erudovaného a kvalifikovaného personálu si můžeme dovolit pečovat  o seniory v poměru 1:5,  to znamená, že naproti jiným, běžným penzionům a domovům pro seniory  se můžeme klientům věnovat opravdu dle jejich aktuálních potřeb, s přihlédnutím k momentálnímu zdravotnímu stavu a chuti, či elánu .
V domě,  s takřka  domácím prostředím za dodržení všech hygienických a bezpečnostních podmínek, kde se může cítit každý klient skutečně jako doma.
Individuální přístup ke všem klientům je u nás prioritní.

Náš personál se skládá se zdravotních sester, se statní maturitní zkouškou, s vysokoškolsky vzdělaných sester a minimálně s dvouletou praxí, se zaměřením na terapie zmírňující důsledky  onemocnění a podporu práce mozku a svalů podle individuální možnosti.
Důsledně zachováváme klientům lidskou hrdost a pocit vlastního významu ve společnosti.
Každý  den,  minimálně jedním dobrým skutkem, byť jen malým činem, se pokoušíme zlepšit našim klientům podzim života .
Naše Alzheimer centrum vám nabízí komplexní ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Péče je určena především lidem vysokého věku, nebo lidem dlouhodobě nemocným, jejichž zdravotní stav je stabilizován a kteří vyžadují péči další osoby. Věková kategorie klientů je neomezená.
Poskytovatel: Vital life, domov Lebeda
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Hamr 139
Trhanov
34543
Kraj: Plzeňský
Kontakt: Lucie Trněná , 420 725 665 906
E-mail: ceivV09-W7c-T3dl~nzhTj
WWW: www.vital-life-domov-lebeda.webnode.cz
Kapacita služby: 16 (volná: 14)
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 15. květen 2018