Charitní pečovatelská služba Holice

Střediska domácí péče poskytují pomoc lidem, kterým brání nemoc, zdravotní postižení nebo stáří zvládat osobní péči a péči o domácnost. Komplexní činnost středisek domácí péče lze rozdělit do dvou oblastí. Zdravotní péče - ošetřovatelská služba - je poskytována zdravotními sestrami s požadovaným vzděláním a praxí. Je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Sociální službu - pečovatelskou - poskytují pečovatelky s akreditovaným kurzem ve spolupráci se sociálními pracovníky tím, že zajišťují klientovi hygienu, stravování, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy), kontakt se společenským prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovně vzdělávací a aktivizační služby. Cílem služeb je umožnit klientovi setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat vlastní životní styl.
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Typ služby: pečovatelská služba
Adresa: Palackého 1131
Holice
534 01
Kraj: Pardubický
Kontakt: Dana Kohoutková - vedoucí pečovatelka mob: 775 296 831 , 420 775 296 831
E-mail: 4gsyQOQ938Es-Zf7~_HlZ194Ys
WWW: pardubice.charita.cz
Datum aktualizace: 1. duben 2020