Domov klidného stáří v Žinkovech

Příspěvková organizace poskytuje občanům umístěným v zařízení komplexní péči, zejména bydlení, zaopatření (stravování, úklid a další služby), zdravotní péči, rehabilitaci, kulturní a rekreační péči a v případě potřeby osobní vybavení, včetně náročné ošetřovatelské péče na ošetřovatelském oddělení.
Poskytovatel: Domov klidného stáří v Žinkovech
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Žinkovy 89
Žinkovy
33554
Kraj: Plzeňský
Kontakt: Lenka Špetová , 420 371 593 121
E-mail: ZdFjGK8c%svx1~lqT-M
WWW: www.dkszinkovy.cz
Kapacita služby: 107
Datum aktualizace: