Domov pro seniory Dubina

Pobytová služba s celodenní ošetřovatelskou péčí
Poskytovatel: Sociální služby města Pardubic
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Blahutova 646 - 649
Pardubice
530 12
Kraj: Pardubický
Kontakt: sociální pracovnice, Martina Bubeníčková , 420 466 262 370
WWW: http://ssmpce.cz/
Platby: Celková platba je složena z platby za ubytování, stravu a celý příspěvek na péči.
Kapacita služby: 158
Datum aktualizace: 28. únor 2018