Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb

Služba je zaměřena na pomoc a podporu uživatelů při zachování běžného způsobu života a respektování jejich individuálních potřeb. Poskytujeme ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, sociální podporu - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatel: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Kolešovice 180
Kolešovice
27002
Kraj: Středočeský
Kontakt: sociální pracovnice , 420 313 582 287
E-mail: 6hADR9j6LTqy3~lc-erC5f~905pJ
WWW: www.domovkolesovice.cz
Kapacita služby: 94
Datum aktualizace: 13. červen 2018