Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Domov Hostomice-Zátor poskytuje sociální služby občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu, a kterým z důvodu trvalých změn zdravotního stavu nemůže být zajištěna péče v domácím prostředí. Do naší cílové skupiny nejsou zařazeni občané trpící Alzheimerovou chorobou, občané závislí na návykových látkách a občané, kteří svým chováním narušují společné soužití. Domov Hostomice- Zátor zajišťuje následující služby: ubytování, stravování, úkony péče, terapeuticjé činnosti a sociální poradenství.
Cílová skupina: Občané, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a kteří z důvodu trvalých změn zdravotního stavu nemůže být zajištěna péče v domácím prostředí.Do naší cílové skupiny nejsou zařazeni občané trpící Alzheimerovou chorobou, občané závislí na návykových látkách a občané, kteří svým chováním narušují společné soužití.
Ubytování:Klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích bez soc. zařízení, které je na každém patře společné. Pokoje jsou zařízeny novým nábytkem. Drobné bytové doplňky z domova jsou vítány.
Zdravotní a ošetřovatelská péče:V domově poskytují zdravotní a ošetřovatelskou péči kvalifikované zdravotní sestry a pracovnice sociální péče v nepřetržitém provozu, včetně sobot, nedělí a svátků. Bližší informace na webových stránkách.
Poskytovatel: Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Hostomice 373
Hostomice
26724
Kraj: Středočeský
Kontakt: Alena Káchová - ředitel , 420 311 584 120
E-mail: WerxRWa7YaBFRYUSabFmR-~4Ys
WWW: www.domovhostomice.cz
Platby: jednolůžkový pokoj: 160,- Kč/den, dvoulůžkový pokoj: 150,- Kč/den; strava:diabetická strava: 119,- Kč/den, normální strava: 99,- Kč/den, diabetická strava bez 2. večeře: 108,- Kč/den
Kapacita služby: 64
Datum aktualizace: