Diakonie CČE - středisko v Sobotíně

celoroční ústavní péče - včetně rehabilitace, ergoterapie a dalších služeb, oddělení pro seniory s demencí; denní stacionář pro seniory s demencí; přechodné pobyty do délky tří měsíců - pro starobní nebo invalidní důchodce např. v době hospitalizace nebo v době dovolené trvale pečujících příbuzných; roznášková služba pro seniory - donáška obědů, terénní pečovatelská služba v domácnostech občanů
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Petrov nad Desnou 203
Sobotín
78816
Kraj: Olomoucký
Kontakt: 420 583 237 176
E-mail: %hoy-7d6LTqsR9ef4.pmVW7r
WWW: www.diakoniecce.cz/sobotin.html
Platby: ceníky jednotlivých služeb je možné získat na uvedených telefonních číslech nebo poštovní anebo mailové adrese
Datum aktualizace: 21. březen 2019