Domov Korýtko, příspěvková organizace

Služba Domov pro seniory je určena ženám a mužům, kteří dosáhli věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu a jejichž potřeby není možno trvale zajistit v domácím prostředí, ani za pomoci osob blízkých nebo jiné služby (například pečovatelské služby nebo stacionáře).
Poskytovatel: Domov Korýtko, příspěvková organizace
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Petruškova 2936/6
Ostrava
70030
Kraj: Moravskoslezský
Kontakt: Mgr. Jan Seidler - ředitel , 420 596 761 640
E-mail: ~.qs-3b6LTqy3~lc-kLD1~29g
WWW: domovkorytko.ostrava.cz
Kapacita služby: 225
Datum aktualizace: 26. únor 2019