Domov pro seniory Česká Třebová

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby a komplexní péči starým a invalidním občanům, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování a přímoobslužné péče včetně hygieny, rehabilitace a aktivizace, s cílem podpory soběstačnosti uživatele. Zajišťuje také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a také poskytuje základní sociální poradenství.
Domov pro seniory je určen pro osoby, které se sami rozhodly žít v Domově pro seniory. Zde jim je poskytována náhradní domácí péče. Za  uživatele není prováděna žádná činnost, kterou jsou schopni udělat si sami, aby nebyli  omezováni, ale je jim poskytována pomoc a asistence, aby mohli vést samostatný a spokojený život.
Posláním je zajištění důstojného stáří bez rozdílu všem našim uživatelům.
Poskytovatel: Sociální služby Česká Třebová
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Bezděkov 918
Česká Třebová 2
56002
Kraj: Pardubický
Kontakt: Zuzana Tomešová, DiS. - vedoucí sociální pracovnice, tel.: 465 503 403Zuzana Šimková, DiS. - sociální pracovnice, tel.: 465 503 440 , 420 465 503 311
E-mail: %hpsR-daVX~C51~77gvC2ep8f-GhTj
WWW: www.ceska-trebova.cz
Kapacita služby: 94
Datum aktualizace: 22. únor 2018