Domov důchodců Sloup v Čechách p.o.

Posláním organizace je komplexní péče o občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu v ošetřovatelském oddělení a oddělení pro alkoholiky a psychotiky. Péče zahrnuje celodenní ubytování, stravování, sociálně ošetřovatelskou péči, odbornou ošetřovatelskou a zdravotní péči, rehabilitaci, úklid, praní prádla, poradenství, věcnou pomoc, aktivace, kulturní a společenské vyžití. Zahrnuje podporu klientů v soběstačnosti, dovednostech a sebeobsluze.
Poskytovatel: Domov důchodců Sloup v Čechách p.o.
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Benešova 1
Sloup v Čechách
47152
Kraj: Liberecký
Kontakt: Petra Balajková , 420 487 881 010
WWW: http://www.dd-sloupvcechach.cz
Platby: Celková výše úhrady je necelých 8.000,-Kč měsíčně
Kapacita služby: 80
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: