Geriatrická klinika VFN

Poskytovatel: Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Typ služby: geriatrická ambulance
Adresa: Londýnská 15
Praha 2
12000
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 225 374 111
E-mail: k8twRb2H0evC1~l7VX~FW.29g
WWW: www.vfn.cz
Datum aktualizace: 26. červen 2018