S-centrum Hodonín, příspěvková organizace

V zařízení je v tuto chvíli přerušen provoz.

Posláním S-centra Hodonín, o.p. je poskytnout svým uživatelům-seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické či psychické omezení a již nedostačující pommoc terénními sociálními službami a příbuznými…) prostřednictvím kvalifikovaného personálu komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času...), a to v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb. Domov pro seniory poskytuje služby osobám (nad 65 let), které v důsledku svého věku a stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost. Kapacita 69 osob. Domov se zvláštním režimem poskytuje služby sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost. Kapacita 72 osob.
Poskytovatel: S-centrum Hodonín, příspěvková organizace
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Na Pískách 4037/11
Hodonín
69501
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: Bc. Kateřina Klimešová, DiS , 420 518 399 931
E-mail: 4gsyQOQ-ZaBn5.~fT-M
WWW: www.ddhodonin.cz
Platby: Výše platby závisí na velikosti a vybavení pokoje. Minimální úhrada  pro 2008 představuje 7 170,-Kč, maximálně 8 160,-Kč.
Kapacita služby: 141
Pro lidi s demencí: Ano
Certifikát Vážka: Ano
Datum aktualizace: 28. březen 2022