Domov pro seniory Znojmo

Domov pro seniory-služba je určena pro seniory, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné FO, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými terénními službami sociální péče. Poskytovaná služba je nabízena zejména občanům s trvalým bydlištěm ve Znojmě.
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: U Lesíka 3547/11
Znojmo
66902
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: 420 515 225 367
E-mail: %.qvR9enW5yjGK7k%sAy0_e4Ys
WWW: www.cssznojmo.cz
Datum aktualizace: 27. duben 2018