Dům Naděje Brno-Vinohrady (denní stacionář)

Denní stacionář poskytuje ambulantní sociální službu (klient ráno přichází a odpoledne odchází) a je určen seniorům od 65 let věku a zdravotně postiženým osobám od 50 let věku, které trpí lehčí formou demence. Služba je poskytována osobám, které z důvodu věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti nemohou zůstat během dne ve svých domácnostech. Služba má ambulantní charakter, proto je určena pro osoby alespoň částečně mobilní (s dopomocí ošetřujícího personálu či s použitím pomůcek – berla, hůl, chodítko). Je poskytována osobám s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi poskytovatelem a klientem. Denní stacionář Vinohrady nabízí klientům bohatý program i odbornou péči, služby poskytujeme dle přání a potřeb klienta. Klientům nabízíme celodenní aktivizační program (např. skupinové cvičení, trénování paměti, poslech hudby, zpěv, reminiscenční terapii, arteterapii, pracovní terapii, procházky, výlety, společné oslavy, duchovní program). Veškerá činnost probíhá za přítomnosti instruktorek terapie, které dbají na bezpečnost a spokojenost klientů, dohlíží nad užíváním léků, pomáhají při podávání stravy, oblékání a použití toalety včetně výměny pomůcek pro inkontinenci. V denním stacionáři zajišťujeme pro klienty stravování v rozsahu dle přání klienta (nabízíme snídani, oběd, svačinu). Strava je dovážena z vlastního stravovacího provozu NADĚJE v Brně-Bohunicích. Prostory denního stacionáře jsou bezbariérové. Klientům je k dispozici malá venkovní terasa a také prostorná, nově upravená zahrada s velkým altánem a lavičkami.
Fakultativní službou, kterou mohou využít klienti denního stacionáře bydlící na území města Brna, je dovoz z domova do denního stacionáře a zpět vozem NADĚJE.
Poskytovatel: Naděje pobočka Brno
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Velkopavlovická 4186/13
Brno
628  0
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: 420 775 359 657
WWW: https://www.nadeje.cz/brno
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 11. leden 2019