Domov Hvězda

Domov se zvláštním režimem
Poslání Domova Hvězda
Domov Hvězda je pobytové zařízení sociální péče poskytující celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda.
Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem.
Cílovou skupinu tvoří:
• Osoby, jejichž věková hranice přesáhla 55 let. se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod.  
Domov pro seniory
Poslání Domova Hvězda
Domov Hvězda je pobytové zařízením sociální péče poskytující celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči  pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter  umístění Domova Hvězda.
Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem.
Cílovou skupinu tvoří:
• senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči – jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 60 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb.
Poskytovatel: Domov Hvězda
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Nové Hvězdlice 200
Nové Hvězdlice
68341
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: pan Jaromír Němeček , 420 517 321 100
E-mail: 4gsyQOQ--fBFYf9rZ8kmb
WWW: www.domovhvezda.cz
Platby: aktuální popis plateb na www.domovhvezda.cz
Kapacita služby: 119
Pro lidi s demencí: Ano
Certifikát Vážka: Ano
Datum aktualizace: 28. únor 2018