Domov Pod Lipami

Denní stacionář pro seniory
Poslání
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cíle služby:
Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti
Zajištění úlevy pečující rodině
Navázání nových sociálních kontaktů
Rozvoj nebo udržení psychické i fyzické kondice
Zajištění smysluplného využití volného času
Cílová skupina
Komu je služba určena:
Občanům:
- kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního, či invalidního důchodu  
- kteří mají trvalé bydliště v regionu města Kladno a okolí
- kteří rádi navazují nové sociální kontakty
- kteří si chtějí rozvíjet nebo udržet svou psychickou i fyzickou kondici
Věková kategorie klientů
mladší senioři (65 - 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Komu není služba určena:
Občanům:
- jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
- zcela imobilním, upoutaným na lůžko
Domov pro seniory
Poslání
Posláním Domova pro seniory je poskytnout bezpečné a odborné služby
a aktivizačními činnostmi  motivovat uživatele k soběstačnosti a sociálnímu začlenění do společenského života.
Cíle služby
- poskytování kvalitní pobytové sociální služby na základě plánování, vycházející
  z individuálních  potřeb uživatelů
- ochrana práv uživatelů
- vytvoření příjemného a vstřícného prostředí
- podpora udržení co nejužšího kontaktu s rodinou a blízkými
- podpora způsobu života co nejvíce se blížícího dosavadnímu způsobu života uživatele
- zajišťování možnosti využívat místní instituce
- zajištění bezpečné a odborné služby
- snižovaní následků nepříznivé situace klientů, pro kterou nás vyhledali
- ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo
  dojít  v důsledku poskytované služby                                                                              
Cílová skupina
Komu je služba určena
Seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a nebo  se ocitli v nepříznivé sociální situaci.    
Věková kategorie klientů
senioři (od 60 let výše)
Komu není služba určena
Lidem, kteří jsou schopni využít dostupných alternativních sociálních služeb a zůstat
ve svém domácím prostředí.  
Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Lidem, kteří trpí závislostí na alkoholu, případně jinou toxikománií, významným onemocněním, vyžadujícím akutní léčbu odborného zdravotnického zařízení a mohli by ohrozit na zdraví ostatní uživatele.
Poskytovatel: Domov Pod Lipami
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Zámek 1
Smečno
27305
Kraj: Středočeský
Kontakt: sociální pracovnice domova pro seniory paní Monika Kostečková, tel. 312547832, vedoucí denního stacionáře Sylvie Jelenová, tel. 312547857, 724978090 , 420 312 547 857
E-mail: %8ykQOQ-_hqvZ%5e45pJ
WWW: www.dpodlipami.cz
Kapacita služby: 145
Datum aktualizace: