FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, pavilon K1 -Poradna pro poruchy paměti

Diagnostika a terapie neurodegenerativních onemocnění
Poskytovatel: FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, pavilon K1 -Poradna pro poruchy paměti
Typ služby: neurologická ambulance
Adresa: Šrobárova 50
Praha 10
11034
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: Doc. As. MUDr. Aleš Bartoš, PhD. , 420 267 162 928
E-mail: W7c-RW7r
WWW: www.fnkv.cz/ad-centrum-poruchy-pameti.php
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 15. duben 2020