Domov pro seniory Máchova

Domovy pro seniory (54 lůžek), pobytová odlehčovací služba (10 lůžek, z toho 4 lůžka s paliativní péčí)
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Praha 2
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Máchova 14
Praha 2
120 00
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: sociální pracovnice pobytových služeb , tel.: 222 513 321 , 420 222 513 321
E-mail: 4gsyQOQ9%lC.O1p
WWW: www.cssp2.cz
Datum aktualizace: 20. březen 2018