Domov Sue Ryder, o. p. s.

Domov Sue Ryder, o. p. s. nabízí svým klientům  komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Domov dále seniorům poskytuje osobní asistenci přímo v místě bydliště klienta a také sociálně – právní poradenství pro seniory i širokou veřejnost. Potřebným seniorům slouží také půjčovna kompenzačních pomůcek.Domov není uzavřené zařízení a není vhodné pro lidi postižené demencí, kteří jsou silně dezorientovaní a mají tendence odcházet. Ačkoliv je domov primárně zaměřený na péči o klienty s fyzickým postižením, pobývá tu v současné době řada lidí postižených demencí v pokročilém stádiu.
Poskytovatel: Domov Sue Ryder, o. p. s.
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Michelská 1/7
Praha 4
140 0
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: sociální pracovnice , 420 244 029 111
E-mail: 4gsyQOQkb.iBa29jT-M
WWW: www.sue-ryder.cz
Platby: Přechodný pobyt: 330,-/den za ubytování a stravu + příspěvek na péčiDlouhodobý pobyt: 330,-/den za ubytování a stravu + příspěvek na péči + fakultativní služby ve výši 0,-/3000,-/5000,-/8000,-/11000,-Osobní asistence: 100,-/hod
Kapacita služby: 56
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 6. únor 2018