A DOMA o.s.

Poskytujeme služby pro seniory v jejich domácím prostředí v Praze a Středočeském kraji. Služby jsou poskytovány v kteroukoliv denní,odpolední či noční hodinu.

Základní činnosti při poskytování osobní asistence:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně
3) Pomoc při zajištění stravy
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
5) Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
6) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme i trénování paměti v domácím prostředí certifikovanými trenéry paměti.
Poskytovatel: A DOMA o.s.
Typ služby: osobní asistence
Adresa: Opatovská 1763/11
Praha 4
14900
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: Zachariášová Jitka , 420 733 194 952
E-mail: 4gsyQOQ7ZhzkM~i4Ys
WWW: www.adoma-os.cz
Platby: Služby poskytujeme v souladu se zákonem 108/2006 Sb., a dle úhradové vyhlášky 505/2006 Sb.
Datum aktualizace: 12. prosinec 2018