Sociálně odlehčovací centrum Praha 7

Sociálně odlehčovací centrum Praha 7 poskytuje kvalitní pobytové odlehčovací služby s 24hodinovou péčí. Zařízení má kapacitu 38 lůžek a je bezbariérové. Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností se stabilizovaným zdravotním stavem, kteří potřebují na krátkou dobu z rodinných či zdravotních důvodů přechodný pobyt. Délka pobytu je obvykle 3 měsíce s možností prodloužení ze závažných důvodů. Zařízení je schopno poskytnout péči i osobám trvale upoutaným na lůžko.
Uživatelé bydlí v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích zrekonstruovaného čtyřpatrového činžovního domu. Součástí objektu je zahrada, kde mohou uživatelé v letních měsících trávit příjemný čas odpočinku, každé patro má vlastní společenskou místnost, kde je možné sledovat televizi, hrát karty nebo si pohovořit s přáteli, pro vášnivé čtenáře jsme zřídili malou knihovnu. Jednotlivá patra jsou rozdělena podle míry závislosti uživatele na poskytované službě. O umístění na jednotlivá patra pak rozhoduje zdravotní stav a konkrétní míra podpory, kterou uživatel potřebuje.
Komplexní péči o uživatele zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a pečovatelé, přes den seniory aktivizují rehabilitační a terapeutický pracovník. Návazná aktivizace je zajišťována příležitostnými koncerty, přednáškami a filmovými kluby. Duchovní služby poskytuje kaplan katolické církve. Zařízení má svého sociálního pracovníka, který poskytuje základní sociální poradenství, obyvatelům je k dispozici smluvní lékař, podle potřeb i další specialisté včetně pedikérky a kadeřnice.
Poskytovatel: Pečovatelské centrum Prahy 7
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Kamenická 622/46
Praha 7
170 00
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 233 376 005
E-mail: %mnmZ~d7~7c-61fZT-M
WWW: www.pecovatelskecentrum.cz
Platby: cca 390-690,- Kč, cena je závislá na výši příspěvku na péči, dále na stravě a pokoji (jednolůžkový/dvoulůžkový)
Kapacita služby: 38
Datum aktualizace: 17. květen 2019